The bigger picture; op zoek naar het grotere verhaal

workshop / cirkel

We don’t live single issues lives. Pas als we uitzoomen zien we samenhang en relaties. Over hoe we met onszelf, elkaar en met de aarde omgaan. Een verspreid, holistisch bewustzijn is als het licht van een huiskamerlamp dat alles insluit en het geheel van een situatie in zich opneemt en verlicht. Onze westerse cultuur kenmerkt zich door een sterk gericht bewustzijn. We zijn gewend vooral in te zoomen, ons als een schijnwerper op één element te concentreren en al het andere dat niet van belang lijkt buiten te sluiten. Daarmee creëren we een afgescheidenheid die in werkelijkheid niet bestaat en waarmee we ons zicht beperken.

Veiligheid, zorg, milieu, werk, onderwijs, kunst en cultuur, economie, wie vanuit het grotere geheel kijkt ziet dat de maatschappelijke uitdagingen die zich in alle sectoren voordoen, onderling sterk samenhangen. Zonder zicht op die samenhang is veel beleid symptoombestrijding en symboolbeleid, pleisters plakken aan de buitenkant, terwijl de echte oorzaak zich op een heel ander niveau bevindt. Gevolg: we worden steeds overvallen door allerlei verborgen en onbewuste zaken die in deze tijd aan het licht komen. Alleen door een beter begrip van onze huidige situatie komen echte oplossingen in beeld.

The bigger picture is een bewustwordingsreis langs de fundamenten van onze westerse cultuur. We gaan verhalen delen met elkaar over onszelf en onze cultuur. Is er een gemeenschappelijk verhaal achter de veranderingen en onrust om ons heen en zijn we aan het einde van ‘iets’ gekomen? Is er een alternatief voor ons huidige samenleven? We leven in een tijd waarin al onze uitgangspunten, onze fundamenten, onze dominante denkbeelden in onze westerse cultuur zoals we die lang gekend hebben veranderen en dat roept ten diepste een vraag op naar onze identiteit. Wie zijn we in werkelijkheid? En waarom zijn we hier? Het lijkt erop dat we als cultuur verdwaald zijn, onszelf zoeken, misschien zelfs kwijt zijn. The bigger picture nodigt uit om anders te kijken naar onszelf en onze cultuur. Met een frisse kijk op deze tijd, op de wereld en op jezelf van binnenuit. Hoe kunnen we met de wind in de rug bewegen?

Een verhaal waarin psychische, maatschappelijke en spirituele lijnen samenkomen en dat aan de basis ligt van een betere wereld. Een samenzijn voor de zoekende geest waarin we ervaringen en verhalen delen en ons open stellen voor elkaars waarheid.

• een reis langs heden, verleden en toekomst bezien vanuit het geheel van de geschiedenis en het geheel van de mensheid uitmondend in een cultureel fundament en zelfbeeld over wie we zijn en hoe we als mensheid worden geacht te leven;

• bewustwording wat de gevolgen van dit zelfbeeld zijn voor individuele mannen en vrouwen, voor onze dagelijkse rollen en levensmogelijkheden en wat de effecten van dit zelfbeeld zijn op onze waarden, op al onze instituties, op hoe we sociale, politieke, economische zaken vorm geven en organiseren – en op de richting van onze culturele evolutie;

• inzicht in wat de nieuwe tijd voor ons als individu betekent, levend in een westers land of voor de organisaties waarin we werken. Welke universele- en systeemwetten zijn er waar we gebruik van kunnen maken zodat we creëren op een lichte en niet op een zware manier?;

• weten hoe je als mens, team of organisatie futureproof bent. Welke krachten zijn aan het kantelen waardoor nieuwe energie vrijkomt ten behoeve van mens, organisatie en maatschappij?

Visit home →

Groep:
maximaal 20 personen
 
Duur:
workshop – bij voorkeur 2 dagdelen
 
Vorm:
bewustwordingsreis in een cirkel
 
Begeleider:
Anja Beerepoot
 
Taal:
Nederlands
Engels (op aanvraag)
 
Lokatie:
Op lokatie
 
Meer informatie:
hallo@inspiratiehuis.org

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail