Kunst als taal van de ziel

(Beeldende) kunst is de taal van de ziel. In de negentiende eeuw werd alle cultuur historisch en kunst werd kunstgeschiedenis. Door over kunstwerken te spreken vanuit een kunsthistorisch perspectief heeft de kunst haar eigen taal gecreëerd. Een rationele taal die focust op formele kwaliteiten als stijl, vorm en kleur terwijl creativiteit zelf, het omzetten van een idee in een kunstwerk vraagt om de taal van de ziel. Kunstwerken zijn geen ‘brainchildren’ maar ‘soulchildren’. Lange tijd heeft de kunstsector vooral aandacht gehad voor de rationele kant van de kunst (mannelijk oerprincipe) en minder voor de emotionele kant van de kunst (vrouwelijk oerprincipe). Misschien is de kunstsector daarmee wel een beetje afgedreven van haar creatieve en spirituele roots? Kunst als taal van de ziel is een taal die iedereen spreekt en biedt de kunst de mogelijkheid meer onderdeel te zijn van het dagelijks leven van mensen, buiten de eigen instellingen en sector om.

Door toename van het vrouwelijk oerprincipe in de kunst, wordt kunst meer vraaggericht, behoefte georiënteerd, met meer aandacht voor het persoonlijk ervaren. Naast het presenteren van kunstwerken gaan andere functies ontstaat zoals toepassen als beeldtaal of voor het helen van de ziel, in de vorm van krachtsymbolen op transitiemomenten bij geboortes, binnen de uitvaart- en huwelijksbranche als aandenken of bij rituelen.

Vanuit eigen kracht naar een gezonde kunst- en cultuursector, complementair aan de kunsthistorische benadering van kunst:

1. Kunst is de (beeld)taal van ons hart, onze ziel niet van onze hersenen

2. Kunst als taal van de ziel spreekt tot ons via (innerlijke) beelden en symbolen

3. Kunst als taal van de ziel nodigt ons uit om verbinding te maken met ons hart en ons hart te volgen

4. Kunst als taal van de ziel gaat over het leven, over ons eigen leven

5. Kunst als taal van de ziel is een taal die iedereen spreekt en daarmee kan kunst weer iets van iedereen worden

6. Kunst als taal van de ziel wordt net zo goed gesproken door lokale onbekende kunstenaars als door grote bekende namen

7. Kunst als taal van de ziel wordt ook buiten de kunst- en cultuursector gesproken en biedt de kunst de mogelijkheid een verbindende en betekenis gevende schakel te zijn in domeinen buiten de eigen sector zoals de economie of de gezondheidszorg

8. Kunst als taal van de ziel leeft, heeft zelf een ziel en opent andere functies en gebruiksmogelijkheden voor de kunst naast het bewaren, presenteren en kunst- en cultuureducatie

9. Kunst als taal van de ziel biedt mogelijkheden voor een vernieuwend aanbod aan producten en diensten en dus ook voor andere inkomstenbronnen voor de kunst- en cultuursector

10. Kunst als taal van de ziel draait misschien wel om waar het in de kunst echt over gaat, over wat de kunst oproept aan beleving en ervaring en niet over grote namen of marktwaarde.

Werk: De Vis
Kunstenaar: Monique Lodders
Acryl op doek | 80 x 80 cm
Bij het schilderij hoort een steen!


Het hele document is opvraagbaar: info@inspiratiehuis.org

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail