De zorgzame economie

De overgang van een lineaire economie naar een cyclische economie is al volop ingezet. De westerse economie en economische modellen gaan vooral uit van de rationeel denkende en handelende mens en doen daarmee geen recht aan de irrationele kant van de mens (emoties) die op de financiële markten maar ook bij alle andere beslissingen overheersen. Het bbp, bruto binnenlands product, gaat nu nog uit van een beperkt welvaartsbegrip, dat alles meet behalve wat echt de moeite waard is (uitspraak Robert Kennedy). Bovendien worden alle kosten die nu nog op toekomstige generaties worden afgewenteld, zoals milieuschade, niet meegenomen.

De toename van het vrouwelijk oerprincipe zorgt er voor dat welvaartsgroei niet langer als een voldongen feit wordt gezien en langzaam overgaat in een welzijnsstreven voor alles en iedereen binnen de samenleving. Marktmechanismen als concurrentie en het denken in winnaars en verliezers laten we steeds meer achter ons omdat we vanuit liefde gaan leven met de behoefte om samen win- win situaties te creëren. Eigendomsrechten (bezit) maken plaats voor gebruikersrechten (delen). Het in de economie belangrijke begrip schaarste gaat alleen uit van materiële behoeften en schaarste in productiemiddelen en gaat voorbij aan de vraag wat onze werkelijke behoeften zijn.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail