06
feb

Vernieuwde opzet documentaire: Hello from the other side

scenario / research / idee Anja Beerepoot
scenario / regie Richard Dols
producent

Alle verbroken verbindingen moeten worden hersteld: in onszelf, met anderen en met onze aardse omgeving. Dit zal nog decennia duren, maar uiteindelijk werken de gestapelde crises helend

Jan Rotmans, is hoogleraar transitiekunde en een internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

We leven in een bijzondere tijd. Voor veel mensen is het voelbaar dat de energie aan het veranderen is. We zien het terug in de ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Allerlei verborgen en onbewuste zaken komen aan het licht en vele oude structuren staan op instorten, ze passen niet meer bij de Nieuwe Tijd. We komen uit een tijd waarin het gevoel van tekort komen, overleven en lijden centraal stonden en staan aan het begin van een Nieuwe Tijd waarin het gevoel van overvloed, leven en vertrouwen centraal staan.
Nieuwe verhalen, nieuwe waarheden ontstaan en steeds meer mensen zoeken naar manieren om vorm te geven aan hun leven buiten de wijzen zoals het altijd was en waarop we het gewend zijn. De documentaire Hello from the other side biedt zo’n nieuw alternatief verhaal, toch ook weer stokoud, een verhaal dat teruggrijpt op de boomwortels van ons bewustzijn.


Als al onze uitgangspunten, onze fundamenten, onze dominante denkbeelden, de waarheden in onze westerse cultuur zoals we die lang gekend hebben veranderen, roept dat ten diepste een vraag op naar onze identiteit. Wie zijn we in werkelijkheid? Het lijkt erop dat we als cultuur verdwaald zijn, onszelf zoeken, misschien zelfs kwijt zijn en in een identiteitscrises verkeren. Hello from the other side nodigt uit om anders te kijken naar onszelf en onze cultuur vanuit vier actuele thema’s die ook onderling verbonden zijn. Daarmee biedt de documentaire nieuwe aanknopingspunten om te ‘herbronnen’. Het eerste thema is onze geschiedenis, een deel van onze geschiedenis die we vergeten zijn, het heidendom. Daarnaast duurzaamheid, niet de buitenkant waar het gaat over techniek en regels maar de binnenkant van duurzaamheid die gaat over onszelf. Zingeving is het derde thema, elke cultuur heeft een zingevend verhaal nodig, de westerse cultuur heeft er momenteel geen. En tot slot gelijkwaardigheid, de terugkeer van de vrouwelijke energie, het vrouwelijk bewustzijn en in het verlengde daarvan de herwaardering van vrouwen zodat een nieuwe balans met het mannelijke kan ontstaan.

Vraagstelling
Wie zijn we in werkelijkheid, als mens en als geheel, als cultuur? Hoe kunnen we in deze tijden van grote verwarring en angst alle verbindingen binnen en buiten ons herstellen en opnieuw aarden met respect voor onszelf, elkaar en het grotere, zijnde onze aardse omgeving. En hoe kan je zelf zin geven aan je leven op een manier die aansluit bij wie je in diepste wezen bent?

Samenvatting verhaal
Hello from the other side is een galerij van twee onderling losjes verbonden portretten met als rode draad de zoektocht en behoefte om het leven vorm te geven vanuit verbondenheid met jezelf en met alles wat leeft. De documentaire volgt een jaar lang het Keltische Jaarwiel, symbool voor de Cirkel van het Leven, om de weg terug te vinden naar onbekende, verwaarloosde en vergeten delen in onszelf, in onze cultuur en in Nederland. Aan de basis staat het verhaal van Lianne, heidens heks en priesteres. Altijd is ze op zoek naar verbinding met de goddelijke Natuur in al haar pracht, de Maan en haar eeuwige cyclus, de elementen aarde, lucht, water en vuur, de seizoenen, de stemmen van onze voorouders, met elkaar. Lianne volgt de acht feesten, spaken van het Jaarwiel, de vier ons bekende seizoenen en de vier landbouwfeesten. Elk jaar, elk seizoen, elke viering, draait het Jaarwiel een stukje door tot het weer uitkomt waar het begon. Langs geboorte, leven, sterven en wedergeboorte, de cyclus in de natuur.

Daarmee komen we bij de tweede verhaallijn, kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas en hun ‘Tempelhof’. De Tempelhof is een gesammtkunstwerk waarin huis, tuin, werk en leven zijn verweven in een poëtisch verslag van hun meer dan 50 jarige zoektocht naar betekenisgeving. De prachtige tuin vol met kunstwerken geïnspireerd op hun levensvisie ‘van kiemplantje naar de mens als bloem’ biedt volop mogelijkheden om de cyclus in de natuur te volgen. Daarnaast zijn beide, inmiddels op een respectabele leeftijd, nog steeds even gedreven en actief met lopende en nieuwe projecten in het spanningsveld natuur en cultuur.

Beide portretten vervlechten we tot een geheel. Lianne, een jonge moeder van drie kinderen, volop bezig het leven door te geven, het gezin te onderhouden en zichzelf te ontwikkelen en Huub & Adelheid inmiddels in een levensfase waarin meer afstand kan worden genomen van het aardse, het materiële, en het belangeloos dienstbaar zijn aan de gemeenschap, lokaal, nationaal en internationaal nog meer verdieping krijgt. Zouden de zoektocht en oude wijsheid van Lianne en Huub & Adelheid kunnen bijdragen aan de uitdagingen waar wijzelf, onze cultuur en Nederland nu voor staan? Welke keuzes maken zij op kleine en grote schaal voor een leven in harmonie met zichzelf, medemensen en de natuur in het algemeen? In hoeverre gaan ze mee in de dagelijkse stroom van onze maatschappij? Welke levenslessen komen ze tegen en hoe gaan ze daar mee om? Lukt het hen om vanuit hun kracht een bijdrage te leveren aan het grotere geheel? En tot wat voor samenleving kan dat leiden, als meerdere mensen dit zouden doen? Hoe zou het voor anderen kunnen zijn? Wat is hun persoonlijk conflict en drijfveer? En wat staat hun mogelijk in de weg om hun doel te bereiken?

Samen geven de portretten een beeld van de individuele en wereldlijke transformatie naar een nieuwe wereld, een nieuw tijdperk dat in het hier en nu plaatsvindt nu we de vervreemde kant van onszelf, de vrouwelijke kant, weer schoorvoetend omarmen en wakker kussen. De portretten worden afgewisseld met beelden uit de natuur, vooral de jaarlijkse cyclus van bloei en verval van alles wat leeft, bloemen, planten, bomen, dieren in de Tempelhof. De drie hoofdpersonen zijn allen kunstenaars, dus ook hun kunst, muziek, poëzie, architectuur, zal ruimschoots aan bod komen.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *